Ekspertyza budowlana jest terminem bardzo często stosowanym w kontekście wielu prac związanych z branżą budowlaną.  Jednak wnikając w dokładne znaczenie tego zwrotu, bardzo często o jasną klarowną odpowiedź. Wszystko to związane jest z brakiem ścisłego określenia specyfiki „ekspertyzy budowlanej” przez przepisy prawa budowlanego. Czym jest oraz co obejmuje ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana – czym jest?

Ekspertyza budowlana jest opracowaniem, w którym dostępne są ustalenia w kwestii stanu określonego obiektu budowlanego.. Jest ona niezwykle obszernym zagadnieniem. Za jej główny cel uważa się przedstawienie ogólnej oceny stanu domu na podstawie obliczeń i badań dotyczących dachu, ścian, fundamentów, stropów, elewacji oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych. Specjalista  na początku zajmuje się oględzinami, a kolejno, w oparciu o sformułowaną diagnozę, badaniami i pomiarami.

Ekspertyza jest odpowiedzialna za weryfikację prawidłowości wykonanych robót w określonym obiekcie budowlanym oraz jej zakres obejmuje rozwiązania konstrukcyjno-budowlane, jak i również właściwe wykonanie prac wykończeniowych i izolację.

Ekspertyza budowlana składa się z części opisowej i obliczeniowej, gdzie opisy maja na celu uzupełnienie wyliczeń dotyczących dopuszczalnego obciążenia fundamentów czy ścian. Efektem takiej ekspertyzy są wnioski i zalecenia dotyczące stanu, w jakim obecnie jest budynek, jak i działań, które należy podjąć w przyszłości. Tak więc wskazuje ona sposoby usunięcia usterek w danym obiekcie – oczywiście przez osobę wykwalifikowaną.

Do dziś dzień, przepisy prawa budowlanego jednoznacznie nie definiują, co jest dokładnym zakresem ekspertyzy budowlanej, lecz eksperci są zgodni co do tego, iż powinna ona zostać wykonana z uwzględnieniem rzetelności i dokładności.

Tak więc, mówiąc o ekspertyzie budowlanej należy zaznajomić się z takimi terminami jak:

Opinia techniczna – jest oceną stanu budynku, która jest wystawiona w oparciu o dostępną dokumentację projektową i oględziny.

Ekspertyza techniczna – jest to ocena stanu domu, której wynik jest oparty o wyliczenia i badania wytrzymałości fundamentów, ścian, elewacji, stropów, dachu i innych elementów konstrukcyjnych. Zawiera ona wszystkie procesy, które mają miejsce w trakcie budowy bądź użytku obiektu oraz inwentaryzację uszkodzeń. Taka ekspertyza zawiera wnioski, które są podstawą do określenia dalszego postępowania.