Strona główna Firma,Lifestyle Zespół, czyli ważny i nieprzewidywalny czynnik projektu

Zespół, czyli ważny i nieprzewidywalny czynnik projektu

1067
0

Bez ludzi żaden projekt nie ma szans na realizację. Konieczne jest zbudowanie zespołu o odpowiedniej liczebności i dyspozycyjności w czasie, ale także o określonych kompetencjach. Mało tego, poza zespołem tworzonym wewnątrz firmy, konieczna jest także współpraca z fachowcami zewnętrznymi, konsultantami czy też zleceniodawcami. Należy przy tym pamiętać, że zasoby ludzkie to newralgiczny czynnik każdego projektu, bo z jednej strony niezbędny, a z drugiej najbardziej nieprzewidywalny.

Organizujemy zespół

Organizacja zespołu to głównie jego budowa, czyli ustalenie struktury organizacyjnej i zależności między pracownikami oraz określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności każdego z nich. Taka budowa zespołu odbywa się przeważnie na etapie planowania i uruchamiania projektu. Istnieje kilka zagadnień, którymi można kierować się organizując zespół. Możemy posiłkować się swoimi doświadczeniami z poprzednich realizacji i adaptować je do bieżących potrzeb. Niekiedy najważniejsza jest polityka personalna w firmie i to właśnie z nią musi zgadzać się nasze działanie. Innym razem priorytetowe będą wytyczne zleceniodawcy. A jeśli nie ma żadnych wytycznych i nie mamy swoich doświadczeń, to pomocne będą źródła teoretyczne opisujące rozwiązania w tym zakresie.

Pozyskujemy członków załogi

Kiedy znamy już budowę zespołu, koniecznego do realizacji projektu, przechodzimy do etapu pozyskiwania jego członków. W tym procesie musimy trzymać się wcześniejszych ustaleń i dobrać pracowników o pożądanych kompetencjach i uprawnieniach, dostępnych w określonym czasie i skłonnych podjąć się konkretnych zadań za określoną stawkę. Zdarza się, że konieczne są techniki negocjacyjne i motywacyjne, bowiem niektórych fachowców trudno jest pozyskać, a czasem jest to wręcz niemożliwe. Kiedy już uda nam się zakończyć te działania powodzeniem warto postarać się zorganizowanie choćby najskromniejszej integracji. Zbieramy przecież zespół przypadkowych osób, które przeważnie się nie znają, a mają ze sobą ściśle współpracować.

Dbamy o rozwój zespołu

Zespól realizujący projekt powinien być złożony z fachowców, odpowiednio zmotywowanych, zgodnie współpracujących, a także podnoszących swoje kwalifikacje w miarę potrzeb i rozwoju projektu. I o takie warunki dla załogi muszą zadbać osoby zarządzające danym projektem we współpracy z kierownictwem firmy. Złe lub nierówne traktowanie pracowników, narzucanie wysiłku ponad normy, brak czynników motywujących, kiepskie warunki pracy i inne negatywne elementy spowodują, że nasz zasób ludzki automatycznie pokaże swoją nieprzewidywalną twarz, a wtedy projekt nie zostanie zrealizowany na czas.

Artykuł został przygotowany przez twórców aplikacji do zarządzania projektami Merito